info@milad-tech.com 09916035628
  • همه
  • پشتیبانی
پشتیبانی برنزی ماهیانه

500000تومان

این پشتیبانی برای CMS های خریداری شده توسط کاربران وب سایت رسمی میلاد مصطفایی میباشد.

این بسته شامل موارد زیر میباشد.


- رسیدگی به فیدبک های کاربران

- پاسخگویی به سوالات کاربران


نکته: اضافه کردن امکانات جدید جز پشتیبانی نمیباشد


خرید
پشتیبانی نقره ای ماهیانه

2000000تومان

این پشتیبانی برای CMS های خریداری شده توسط کاربران وب سایت رسمی میلاد مصطفایی میباشد.

این بسته شامل موارد زیر میباشد.

- به روزرسانی سیستم یا CMS یا اپلیکیشن

- رسیدگی به فیدبک های کاربران

- پاسخگویی به سوالات کاربران

- ایجاد تغییرات اختصاصی


نکته: اضافه کردن امکانات جدید جز پشتیبانی نمیباشد


خرید
پشتیبانی طلایی ماهیانه

10000000تومان

این پشتیبانی برای CMS های خریداری شده توسط کاربران وب سایت رسمی میلاد مصطفایی میباشد.

این بسته شامل موارد زیر میباشد.

- به روزرسانی سیستم یا CMS یا اپلیکیشن

- رسیدگی به فیدبک های کاربران

- پاسخگویی به سوالات کاربران

- ایجاد تغییرات اختصاصی

- اضافه کردن امکانات جدید

- تغییرات به دلخواه کاربر


خرید
0 آیتم ها
0 تومان